Verkeersmobiliteit & Verkeersregelaars

Eagle Verkeersregelaars
Heeft als doel op een veilige en verantwoorde wijze zorg te dragen voor het verkeer. Hiervoor leveren wij verkeersregelaars door heel Nederland.
Eagle Verkeersregelaars: heeft service, kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor uitgebreide informatie bezoek onze website: www.eagle-verkeersregelaars.nl.!

Onze verkeersregelaars zijn landelijk bevoegd en daarnaast is een groot deel van onze verkeersregelaars in het bezit van EHBO / BHV / AED / VCA en hebben een achtergrond als beveiliger of boa. Het mogelijk bedienen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) maakt onderdeel uit van de werkzaamheden.

De medewerkers van Eagle Verkeersregelaars zijn in het bezit van de BRL 9101 en mogen tijdelijke verkeersmaatregelen treffen.

De BRL 9101 heeft tot doel het bieden van heldere en handhaafbare toetsingscriteria met betrekking tot het uitvoeringsproces voor de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, teneinde optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden te bereiken voor weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen en wegwerkers. Het geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel.

Eagle_verkeersregelaars

Interesse in onze aanpak? Boek hier een contact verzoek.
Of u kunt hier meer lezen over interessante onderwerpen zo als: Mobiliteit / Chauffeursdiensten